Konferencja

Witamy serdecznie wszystkich odwiedzających 🙂

Przeglądana przez Państwa witryna jest oficjalną stroną Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej pt. „Arbitraż – między teorią a praktyką„. Niniejsza konferencja jest wspólną inicjatywą organizacji studenckich: Koła Naukowego Prawa Handlowego  i Gospodarczego  Amicus Curiae, Grupy Lokalnej ELSA Rzeszów oraz Samorządu Studentów  UR działających przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Idea polubownego rozwiązywania sporów jest bliska studentom naszego Wydziału. Została ona nam zaszczepiona przez rzeszowskiego pioniera sądownictwa polubownego Prof. UR   dr hab. Jana Olszewskiego Kierownika Zakładu Prawa Handlowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji UR a zarazem pierwszego Prezesa Podkarpackiego Stałego Sądu Polubownego – Arbitrażowego działającego w Rzeszowie.

Już w zeszłym roku, odbyła się pierwsza lokalna Konferencja Arbitrażowa organizowana przez Koło Naukowe Prawa Handlowego i Gospodarczego Amicus Curiae oraz Samorząd Studentów.

W tym roku idziemy krok dalej. Wsparci przez Grupę Lokalną ELSA Rzeszów, oraz autorytetem najwyższej klasy specjalistów – naszych, zaproszonych Gości, organizujemy pierwszą Ogólnopolską Studencką Konferencję Arbitrażową w Rzeszowie.

Zapraszamy do śledzenia wiadomości na bieżąco.

Z wyrazami szacunku

Organizatorzy 🙂

Opublikowano Informacje Organizacyjne | Dodaj komentarz